11.12.2013

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 12 grudnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022 – druk nr 969/13.
3. Zamknięcie obrad.

Projek uchwały na sesję RM: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8282#gora

W dniu 12 grudnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022 – druk nr 969/13.
3. Zamknięcie obrad.

Projek uchwały na sesję RM: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8282#gora