19.02.2014

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 48 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Oświęcim – druk nr 1012/14.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso – druk nr 1009/14,
5.2. zmiany Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 1019/14,
5.3. zmiany Uchwały Nr XXVII/493/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 1013/14,
5.4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 1016/14,
5.5. zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Górnickiego – druk nr 1010/14,
5.6. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 1014/14,

W dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 48 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Oświęcim – druk nr 1012/14.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso – druk nr 1009/14,
5.2. zmiany Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 1019/14,
5.3. zmiany Uchwały Nr XXVII/493/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 1013/14,
5.4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 1016/14,
5.5. zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Górnickiego – druk nr 1010/14,
5.6. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 1014/14,
5.7. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta gruntu w rejonie ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – druk nr 1015/14,
5.8. wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia powierzchni oraz na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku przy ul. Kopernika 2 w Oświęcimiu – druk nr 1018/14,
5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia na okres 3 lat – druk nr 1017/14,
5.10. organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych, oraz innych rocznic i świąt – druk nr 1011/14,
5.11. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 – Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 1020/14.
6. Interpelacje:
6.1. interpelacje radnych,
6.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8476#gora