02.12.2014

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 3 grudnia 2014 r. o godz. 16.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
2.1. wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 21/14,
2.2. wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 22/14,
2.3. opłaty targowej – druk nr 23/14,
2.4. określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 24/14,

W dniu 3 grudnia 2014 r. o godz. 16.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
2.1. wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 21/14,
2.2. wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 22/14,
2.3. opłaty targowej – druk nr 23/14,
2.4. określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 24/14,

2.5. zmiany Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014 – 2023 – druk nr 26/14,
2.6. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 27/14.
3. Stanowisko w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna – druk nr 25/14.
4. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9115#gora