10.03.2015

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 12 marca 2015 r. o godz. 16.15 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (obszar B)” – druk nr 99/15.
3. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9361#gora

W dniu 12 marca 2015 r. o godz. 16.15 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (obszar B)” – druk nr 99/15.
3. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9361#gora