20.05.2015

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 27 maja 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2014 – druk nr 133/15.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu za 2014 r. – druk nr 162/15,
5.2. przyjęcia Programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu miasta Oświęcim, celem zwiększenia ich szans edukacyjnych, finansowanego ze środków projektu ,,Pierwszy dzwonek” – druk nr 165/15,
5.3. kontroli funkcjonowania zespołu boisk ,,Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 9 – druk nr 166/15,
5.4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zamek w Oświęcimiu za 2014 rok – druk nr 158/15,
5.5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu za 2014 rok – druk nr 157/15,
5.6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2014 rok – druk nr 155/15,

W dniu 27 maja 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2014 – druk nr 133/15.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu za 2014 r. – druk nr 162/15,
5.2. przyjęcia Programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu miasta Oświęcim, celem zwiększenia ich szans edukacyjnych, finansowanego ze środków projektu ,,Pierwszy dzwonek” – druk nr 165/15,
5.3. kontroli funkcjonowania zespołu boisk ,,Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 9 – druk nr 166/15,
5.4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zamek w Oświęcimiu za 2014 rok – druk nr 158/15,
5.5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu za 2014 rok – druk nr 157/15,
5.6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2014 rok – druk nr 155/15,
5.7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Oświęcimskiego Centrum Kultury za 2014 rok – druk 156/15,
5.8. zaliczenia istniejącej drogi ulicy Gospodarczej w Oświęcimiu do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu tej drogi – druk nr 164/15,
5.9. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 – Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk nr 163/15.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9531#gora