19.10.2016

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 26 października 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Oświęcim za rok szkolny 2015/16 – druk nr 533/16.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zmiany Uchwały Nr XV/274/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. – druk nr 542/16,
5.2. zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 545/16,
5.3. zmiany uchwały Nr XIII/150/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2003 r. w sprawie utworzenia Schroniska dla osób bezdomnych wraz z funkcjami towarzyszącymi dla realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 543/16,
5.4. ustanowienia programu osłonowego gminy miasto Oświęcim w zakresie dożywiania na lata 2016-2020 „Posiłek dla dzieci i młodzieży” – druk nr 544/16,
5.5. programu zagospodarowania dla terenu Bulwarów – druk nr 546/16,
5.6. uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017” – druk nr 552/16,

W dniu 26 października 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Oświęcim za rok szkolny 2015/16 – druk nr 533/16.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zmiany Uchwały Nr XV/274/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. – druk nr 542/16,
5.2. zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 545/16,
5.3. zmiany uchwały Nr XIII/150/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2003 r. w sprawie utworzenia Schroniska dla osób bezdomnych wraz z funkcjami towarzyszącymi dla realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 543/16,
5.4. ustanowienia programu osłonowego gminy miasto Oświęcim w zakresie dożywiania na lata 2016-2020 „Posiłek dla dzieci i młodzieży” – druk nr 544/16,
5.5. programu zagospodarowania dla terenu Bulwarów – druk nr 546/16,
5.6. uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017” – druk nr 552/16,
5.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wróblewskiego na okres 3 lat – druk nr 553/16,
5.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Czecha na okres 3 lat – druk nr 555/16,
5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Rowerowej na okres 3 lat – druk nr 556/16,
5.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Korczaka na okres 3 lat – druk nr 560/16,
5.11. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 559/16,
5.12. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 557/16,
5.13. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim nieruchomości w rejonie ul. Szpitalnej w Oświęcimiu – druk nr 554/16,
5.14. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w rejonie ul. Unii Europejskiej – druk nr 558/16,
5.15. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 31 grudnia 2020 r. oraz odstąpienia od obowiązku wydzierżawienia w drodze przetargu gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej – druk nr 541/16,
5.16. zmiany uchwały Nr I/3/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2014 r. w/s ustalenia maksymalnych składów liczbowych, składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim – druk nr 548/16,
5.17. zmiany uchwały Nr I/3/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2014 r. w/s ustalenia maksymalnych składów liczbowych, składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim – druk nr 549/16,
5.18. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 547/16,
5.19. zmiany uchwały Nr XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 – druk nr 550/16,
5.20. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 – Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk nr 551/16.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=10790#gora