02.03.2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 3 marca 2017 r. o godz. 16.15 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim odbędzie przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
2.1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – druk nr 666/17,
2.2. przyjęcia zadań V etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020 – druk nr 667/17.
3. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11125#gora

W dniu 3 marca 2017 r. o godz. 16.15 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim odbędzie przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
2.1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – druk nr 666/17,
2.2. przyjęcia zadań V etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020 – druk nr 667/17.
3. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11125#gora