17.07.2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 19 lipca 2017 r. o godz. 16.15 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/688/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla Krytej Pływalni w Oświęcimiu – druk nr 789/17.
3. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11514#gora

W dniu 19 lipca 2017 r. o godz. 16.15 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/688/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla Krytej Pływalni w Oświęcimiu – druk nr 789/17.
3. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11514#gora