21.07.2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 26 lipca 2017 r. o godz. 16.15 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
2.1. zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027- druk nr 794/17,
2.2. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. – druk nr 795/17.
3. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11521#gora

W dniu 26 lipca 2017 r. o godz. 16.15 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
2.1. zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027- druk nr 794/17,
2.2. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. – druk nr 795/17.
3. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11521#gora