20.01.2016

Sesja Rady Miasta Owięcim

W dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. uchwalenia wieloletniego ,,Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 dla rejonu działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 367/16,

W dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. uchwalenia wieloletniego ,,Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 dla rejonu działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 367/16,

4.2. zmiany uchwały Nr XVII/336/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2016 rok – druk nr 375/16,
4.3. udzielenia dotacji dla Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu – na wykonanie robót mających na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w Oświęcimiu, Pl. Kościuszki 8 – druk nr 377/16,
4.4. udzielenia dotacji dla Zakładu Salezjańskiego im. Ks. J. Bosko w Oświęcimiu – na prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji wschodniej Kaplicy św. Jacka – druk nr 378/16,
4.5. zmiany uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 368/16,
4.6. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku – druk nr 376/16,
4.7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego – garażu
o pow. 206,51 m² przy ul. Więźniów Oświęcimia 10 z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony – druk nr 380/16,
4.8. wyrażenia zgody na włączenie (dopisanie) do umowy najmu w charakterze współnajemcy lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 5 o pow. 28,13 m2 – druk nr 369/16,
4.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi na okres 3 lat – druk nr 366/15,
4.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 2 lat – druk nr 371/16,
4.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia na okres 3 lat – druk nr 365/15,
4.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę nieruchomości, położonej w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej na os. Stare Stawy – druk nr 364/15,
4.13. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 372/16,
4.14. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 373/16,
4.15. wyrażenia zgody na wynajem garażu samochodowego na czas nieoznaczony – druk nr 379/16,
4.16. nadania nazwy dla terenu położonego u zbiegu ulicy Więźniów Oświęcimia oraz ciągu pieszego będącego przedłużeniem chodnika przy ulicy Obozowej w Oświęcimiu ,,Plac imienia Mariana Kołodzieja” – druk nr 374/16,
4.17. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 – Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk nr 370/16.
5. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z działalności za 2015 r.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=10081#gora