28.08.2012

Sesja Rady Miasta z Romanem Mayzlem

Inscenizacja „ Ja, Mayzel” to jeden z punktów programu uroczystej sesji Rady Miasta z okazji Święta Miasta, która w tym roku odbędzie się 31 sierpnia 2012 r. o g. 17 w Oświęcimskim Centrum Kultury. W postać wieloletniego burmistrza Oświęcimia, którego rok obecnie obchodzimy, wcieli się Kuba Abrahamowicz, aktor teatralny z Bielska -Białej. Scenariusz spektaklu napisała Kamila Drabek.

Obok wystąpienia prezydenta Oświęcimia program uroczystości przewiduje wręczenie Medali Miasta Oświęcimia oraz nagród w dziedzinie kultury.

Inscenizacja „ Ja, Mayzel” to jeden z punktów programu uroczystej sesji Rady Miasta z okazji Święta Miasta, która w tym roku odbędzie się 31 sierpnia 2012 r. o g. 17 w Oświęcimskim Centrum Kultury. W postać wieloletniego burmistrza Oświęcimia, którego rok obecnie obchodzimy, wcieli się Kuba Abrahamowicz, aktor teatralny z Bielska -Białej. Scenariusz spektaklu napisała Kamila Drabek.

Obok wystąpienia prezydenta Oświęcimia program uroczystości przewiduje wręczenie Medali Miasta Oświęcimia oraz nagród w dziedzinie kultury.

Medal Miasta Oświęcimia otrzymają: Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia Oświęcim" i Uczniowski Klub Pływacki "Unia Oświęcim", chór męski Auxilium, pani Karolina Domider, pan Tadeusz Firczyk i pani Janina Paszek. Nagrody w dziedzinie kultury otrzymają Janusz Toczek, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Konarskiego, twórca teatru "Na stronie" i Jerzy Wróblewski, były wieloletni dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego UNIA Oświęcim otrzymuje Medal Miasta za całokształt działań skierowanych na szkolenie młodego pokolenia, za kształtowanie postaw sportowych oraz za promocję oświęcimskiego sportu w kraju i poza jego granicami.


Uczniowski Klub Pływacki UNIA Oświęcim
otrzymuje Medal Miasta za całokształt działań skierowanych na szkolenie młodego pokolenia, za kształtowanie postaw sportowych oraz za promocję oświęcimskiego sportu w kraju i poza jego granicami.

Chór „Auxilium” otrzymuje Medal Miasta za 30-letnią działalność na rzecz promocji naszego miasta i Ziemi Oświęcimskiej oraz za budowanie pozytywnego wizerunku Oświęcimia zarówno w kraju jak i za granicą.

Karolina Domider otrzymuje Medal Miasta za wieloletnią pracę na rzecz naszego miasta i mieszkańców Oświęcimia i Ziemi Oświęcimskiej oraz za animowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ofertę kulturalną i edukacyjną dla grupy odbiorców objętych programem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Tadeusz Firczyk otrzymuje Medal Miasta za pracę społeczną na rzecz naszego miasta i mieszkańców Oświęcimia i Ziemi Oświęcimskiej oraz za wieloletnią promocję Oświęcimia na terenie całej Polski.

Janina Paszek otrzymuje Medal Miasta za pomoc więźniom obozu KL Auschwitz-Birkenau podczas II wojny światowej, za kultywowanie pamięci o Edmundzie Wilkoszu — oświęcimskim harcmistrzu, patriotyczną postawę i autorytet moralny oraz za wieloletnią działalność podnoszącą prestiż i znaczenie Oświęcimia w kraju i za granicą.