22.06.2015

Sesja

XLVIII/908/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014 r. – druk nr 204/15,
11.31. utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnopolskiego – druk nr 205/15,
11.32. emisji obligacji o wartości nominalnej 9 670 000 złotych – druk nr 196/15,
11.33. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2014 r. – druk nr 172/15,
11.34. zmiany Uchwały Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027 – druk nr 200/15,
11.35. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 – Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk nr 191/15.
12. Interpelacje:
12.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
12.2. interpelacje radnych,
13. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
14. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id…

XLVIII/908/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014 r. – druk nr 204/15,
11.31. utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnopolskiego – druk nr 205/15,
11.32. emisji obligacji o wartości nominalnej 9 670 000 złotych – druk nr 196/15,
11.33. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2014 r. – druk nr 172/15,
11.34. zmiany Uchwały Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027 – druk nr 200/15,
11.35. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 – Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk nr 191/15.
12. Interpelacje:
12.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
12.2. interpelacje radnych,
13. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
14. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id…