14.05.2012

Skorzystaj z e-urzędu

W oświęcimskim Urzędzie Miasta od ubiegłego roku działa e-urząd. Zintegrowany System Zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego wraz z modułem integrującym e-urząd umożliwia zwiększenie liczby oraz zakresu usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną, bez konieczności udawania się do Urzędu Miasta.

Specjalna ulotka informacyjna z instrukcją korzystania z modułu e-urząd trafiła do mieszkańców miasta.

 

W oświęcimskim Urzędzie Miasta od ubiegłego roku działa e-urząd. Zintegrowany System Zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego wraz z modułem integrującym e-urząd umożliwia zwiększenie liczby oraz zakresu usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną, bez konieczności udawania się do Urzędu Miasta.

Specjalna ulotka informacyjna z instrukcją korzystania z modułu e-urząd trafiła do mieszkańców miasta.

 

 Wewnętrzne aplikacje zarządzania miastem zostały zintegrowane z systemem obiegu dokumentów (ESOD) oraz systemem interakcji z mieszkańcem (e-urząd). Integracja ZSI z już istniejącą platformą e-PUAP zapewnia możliwość oferowania wszechstronnych e-usług – informacyjnych, interakcyjnych oraz transakcyjnych skierowanych do mieszkańców miasta, przedsiębiorców prowadzących działalność w Oświęcimiu oraz urzędników i pracowników jednostek miejskich.

Projekt kosztował ponad 1, 3 mln zł, z czego ponad 1 mln zł to dofinansowanie unijne a ponad 340 tys. zł to wkład miasta. 
 Zachęcamy mieszkańców miasta do korzystania z e-urzędu.