11.07.2013

Śmieci po nowemu

 

1 lipca 2013 roku miasto przejęło gospodarkę odpadami komunalnymi. Wywozem śmieci i punktami selektywnej zbiórki odpadów zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. Dalej obowiązują dotychczasowe terminy odbioru odpadów komunalnych. Opłaty w cyklu kwartalnym płacimy do Urzędu Miasta. Za mieszkańców bloków wielorodzinnych robi to administrator. Właściciele domów jednorodzinnych dostaną indywidualne konta na które należy wpłacać opłaty za śmieci. Można to też zrobić w kasie urzędu. Informacje wraz z indywidualnym kontem zostaną dostarczone do mieszkańców w najbliższym czasie.

 

1 lipca 2013 roku miasto przejęło gospodarkę odpadami komunalnymi. Wywozem śmieci i punktami selektywnej zbiórki odpadów zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. Dalej obowiązują dotychczasowe terminy odbioru odpadów komunalnych. Opłaty w cyklu kwartalnym płacimy do Urzędu Miasta. Za mieszkańców bloków wielorodzinnych robi to administrator. Właściciele domów jednorodzinnych dostaną indywidualne konta na które należy wpłacać opłaty za śmieci. Można to też zrobić w kasie urzędu. Informacje wraz z indywidualnym kontem zostaną dostarczone do mieszkańców w najbliższym czasie.

Pierwszą opłatę za śmieci według nowych stawek należy wnieść do 15 września 2013 roku i będzie ona obejmowała okres od 1 lipca do 30 września br. 
Terminy kolejnych płatności w okresach kwartalnych bez wezwania:
– za I kwartał do dnia 15 marca danego roku,
za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku,
za III kwartał do dnia 15 września danego roku,
za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.

Odbiór trawy prowadzony jest od kwietnia do listopada w wyznaczone soboty miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywał w systemie objazdowym dwa razy w roku tj. w marcu i we wrześniu, wg trasy obejmującej poszczególne osiedla, czy też ulice. Również dwa razy do roku w kwietniu i październiku odbierane będą odpady niebezpieczne tj. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory. Bezpłatną zbiórkę leków prowadzi 6 oświęcimskich aptek.
Jeżeli mieszkańcy nie mogą czekać na wyznaczone terminy odbioru określonych materiałów mogą to zrobić wcześniej, przywożąc odpady do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, które znajdują się ul. Szewczyka 3 lub ul. Bema 12A. Tam również można zostawić stare opony, gruz i odpady rozbiórkowe w ilości do 200 kg na osobę.