07.11.2014

SP 1 w konkursie “Odblaskowa szkoła”

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu już po raz kolejny przystąpiła do konkursu „Odblaskowa szkoła”, którego celem jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

W trakcie trwania konkursu zorganizowano w szkole wiele ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów spotkań, konkursów oraz zajęć. Uczniowie w interesującej formie mogli poznać lub przypomnieć sobie ważne dla ich bezpieczeństwa zasady zachowania się na drodze i nie tylko.
      

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu już po raz kolejny przystąpiła do konkursu „Odblaskowa szkoła”, którego celem jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

W trakcie trwania konkursu zorganizowano w szkole wiele ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów spotkań, konkursów oraz zajęć. Uczniowie w interesującej formie mogli poznać lub przypomnieć sobie ważne dla ich bezpieczeństwa zasady zachowania się na drodze i nie tylko.
      

 

"Dzieci uczymy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne, ale także za życie i zdrowie innych uczestników ruchu drogowego. Przygotowanie młodego pokolenia do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jest jednym z najważniejszych zadań jakie przed sobą stawiamy" – informuje Elżbieta Noworyta z SP 1

Do  działań podjętych w ramach konkursu zaliczono m.in.:
– udział uczniów kl. 1 w konkursie plastycznym pt. „Bezpieczna droga do szkoły”,
– zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej w Oświęcimiu,
– konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym skierowany do uczniów  klas 3,
– konkurs techniczny oraz informatyczny pt. „Moda na odblaski”,
– konkurs na najbardziej odblaskowa klasę,
– odblaskowy przemarsz ulicami naszego miasta
– program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy 5.
pt. „Noś odblaski – świeć przykładem”,
-„Dyskoteka odblaskowa” dla uczniów klas IV-VI

 

Na tym nie koniec zaplanowanych atrakcji. Podjęte działania będą na pewno kontynuowane w SP1 przez cały rok szkolny, a wszystko to dla bezpieczeństwa naszych uczniów.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ZALEŻY OD NAS WSZYSTKICH: RODZICóW, WYCHOWAWCóW I OPIEKUNóW
       

info. i foto. SP 1