13.08.2021

Specjalne karty pocztowe z okazji 80. rocznicy śmierci św. Maksymiliana Kolbego

Klub Filatelistów i Numizmatyków im. A. Orłowskiego w Oświęcimiu działający przy Oświęcimskim Centrum Kultury wspólnie z Miastem Oświęcim wydało pamiątkowe kartki pocztowe z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci św. o. Maksymiliana M. Kolbego.

Kartki te dystrybuowane były w dniu 12 sierpnia podczas 40 Sesji Kolbiańskiej w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach oraz będą jutro 14 sierpnia w trakcie uroczystej mszy odpustowej w Kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu.