17.11.2010

Spotkanie przedstawicieli NGO

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dotacją z budżetu Miasta Oświęcim, Urząd Miasta Oświęcim zaprasza organizacje pozarządowe, zainteresowane udziałem w konkursie na spotkanie 24 listopada 2010 r. o godzinie 15:30 do Oświęcimskiego Centrum Kultury, przy ul. Śniadeckiego 24. 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dotacją z budżetu Miasta Oświęcim, Urząd Miasta Oświęcim zaprasza organizacje pozarządowe, zainteresowane udziałem w konkursie na spotkanie 24 listopada 2010 r. o godzinie 15:30 do Oświęcimskiego Centrum Kultury, przy ul. Śniadeckiego 24. 

Spotkanie dotyczyć będzie procedury konkursowej oraz sposobu wypełnienia druków oferty i sprawozdania.

Podczas spotkania zostaną również wybrani członkowie Zespołu Doradczego ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi, który od 1 stycznia 2011 r. rozpocznie działalność w miejsce Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przejmując jego kompetencje.