06.11.2012

Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych

Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które będą starały się o przyznanie dotacji w 2013 roku.  Spotkanie będzie miało miejsce w najbliższy poniedziałek, 12 listopada 2012 r. o godzinie 15:30 w auli Św. Wawrzyńca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu i dotyczyć będzie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r.

 

Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które będą starały się o przyznanie dotacji w 2013 roku.  Spotkanie będzie miało miejsce w najbliższy poniedziałek, 12 listopada 2012 r. o godzinie 15:30 w auli Św. Wawrzyńca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu i dotyczyć będzie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r.

 

Proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu.