17.11.2010

Spotkanie z organizacjami kombatanckimi

 

Prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek spotkał się z przedstawicielami Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Sybiraków oraz służbami mundurowymi. Spotkanie było okazją do podziękowań dla członków organizacji za ich pracę na rzecz propagowania historii i patriotycznych postaw oraz podtrzymywania pamięci o tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

 

Prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek spotkał się z przedstawicielami Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Sybiraków oraz służbami mundurowymi. Spotkanie było okazją do podziękowań dla członków organizacji za ich pracę na rzecz propagowania historii i patriotycznych postaw oraz podtrzymywania pamięci o tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

Listy gratulacyjne od prezydenta otrzymali pani Maria Styczeń – prezes Związku Inwalidów Wojennych w Oświęcimiu i pan Mirosław Saternus wiceprezes Związku Inwalidów Wojennych w Oświęcimiu, pan Edward Marchelewicz ze Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Oświęcimiu oraz pani Alicja Sobecka ze Związku Sybiraków w Oświęcimiu. Z kolei prezydent Janusz Marszałek otrzymał odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów RP i  byłych Więźniów Politycznych. Spotkanie uświetnił występ artystyczny zespołu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Oświęcimiu.