20.12.2011

Spotkanie z parlamentarzystami

O wstrząsach górniczych, problemach komunikacyjnych miasta i Oświęcimskim Strategicznym Programie Rządowym rozmawiał z parlamentarzystami Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.
Prezydent spotkał się w Urzędzie Miasta z  posłami Dorotą Niedzielą  i Tadeuszem Arkitem, by  omówić ważne dla miasta sprawy, które wymagają wsparcia na szczeblu parlamentarnym. 

Na spotkaniu był też burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.

O wstrząsach górniczych, problemach komunikacyjnych miasta i Oświęcimskim Strategicznym Programie Rządowym rozmawiał z parlamentarzystami Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.
Prezydent spotkał się w Urzędzie Miasta z  posłami Dorotą Niedzielą  i Tadeuszem Arkitem, by  omówić ważne dla miasta sprawy, które wymagają wsparcia na szczeblu parlamentarnym. 

Na spotkaniu był też burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.

Rozmowy zdominował temat niedawnych wstrząsów, spowodowanych przesuwaniem się górotworu w KWK „Piast”, które były bardzo mocno odczuwalne zwłaszcza na osiedlu Chemików i Zasolu.
Podczas spotkania skorzystano z doświadczeń Andrzeja Saternusa, burmistrza Chełmka, gdzie w ostatnich latach wstrząsy górnicze były szczególnie dotkliwe dla mieszkańców.  

Kolejnym omawianym tematem były problemy komunikacyjne miasta. Posłowie obiecali wsparcie działań na rzecz budowy drogi S1,  której integralną częścią będzie obwodnica miasta i nowy most na Sole. Inwestycja jest wpisana na listę rezerwową Narodowego Programu Budowy Dróg.

Rozmawiano też o IV etapie Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, przyjętym przez rząd RP w sierpniu tego roku. Inwestycje ujęte w dokumencie będzie można realizować po podpisaniu porozumień z samorządami.

Prezydent prosił  posłów o pilotowanie tej sprawy i zadbanie o to, aby zapisy OSPR znalazły odzwierciedlenie w budżecie państwa. – Zależy nam, aby jak najszybciej podpisać porozumienia.  Liczymy,  że będzie to możliwe w styczniu tego roku. Wtedy możemy przygotowywać przetargi na inwestycje m.in. przebudowę rynku, ul. Krasickiego, ul. Ostatni Etap i ul. Szarych Szeregów – mówił Janusz Chwierut.

Posłowie deklarowali wolę kolejnych spotkań oraz dbanie o istotne i ważne dla Oświęcimia sprawy na forum parlamentu.

 

.