09.02.2016

Sprawdż prognozę jakości powietrza

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uruchomił nową stronę internetową prezentującą informacje dotyczące prognozy jakości powietrza w Małopolsce. Zastąpi ona dotychczas funkcjonujący serwis.
Strona zyskała nową szatę graficzną, jest bardziej czytelna i funkcjonalna. W serwisie można zapoznać się z aktualnym stanem zanieczyszczenia powietrza oraz prognozą 48-godzinną dla całego regionu, lub poszczególnych części Małopolski. Na stronie publikowane są również informacje o wprowadzonym stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uruchomił nową stronę internetową prezentującą informacje dotyczące prognozy jakości powietrza w Małopolsce. Zastąpi ona dotychczas funkcjonujący serwis.
Strona zyskała nową szatę graficzną, jest bardziej czytelna i funkcjonalna. W serwisie można zapoznać się z aktualnym stanem zanieczyszczenia powietrza oraz prognozą 48-godzinną dla całego regionu, lub poszczególnych części Małopolski. Na stronie publikowane są również informacje o wprowadzonym stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

W ramach serwisu istnieje także możliwość otrzymywania newslettera, czyli e-mailowych informacji o mierzonym i prognozowanym poziomie zanieczyszczenia powietrza, w trzech opcjach: codziennego, ostrzegawczego i alarmowego wraz z wyborem obszaru województwa, którego mają dotyczyć informacje. Treść codziennych wiadomości e-mail prezentowana jest w formie tekstowej i graficznej. Do tej pory baza subskrybentów newslettera liczy ponad 7 tys. adresów e-mail.

Strona z prognozami jakości powietrza cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców regionu – z serwisu skorzystało do tej pory ok. 30 tysięcy użytkowników. Dzięki publikacji prognoz informacje o stanie powietrza trafiają do wszystkich mieszkańców Małopolski, a osoby szczególnie narażone na skutki smogu (w tej grupie znajdują się dzieci, osoby starsze i z chorobami dróg oddechowych) mogą uniknąć nadmiernego narażenia na negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń.

Serwis jakości powietrza w Małopolsce działa od 1 listopada 2010 r. Modelowanie jakości powietrza prowadzone jest przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nowa strona dostępna jest pod adresem: powietrze.malopolska.pl/prognozy/

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Kraków