04.04.2012

Sprawozdanie z rocznego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2011

Poniżej prezentujemy Państwu sprawozdania za rocznych programów współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego. Sprawozdania za poprzednie lata znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Poniżej prezentujemy Państwu sprawozdania za rocznych programów współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego. Sprawozdania za poprzednie lata znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej