13.04.2012

Sprzątamy Oświęcim

Od 16 do 23 kwietnia 2012 roku uczniowie z oświęcimskich szkół podstawowych i gimnazjów wyposażeni w rękawice oraz worki na śmieci będą porządkować teren wokół swoich szkół.
W Oświęcimiu już po raz szesnasty organizowana jest kampania „Sprzątanie Świata – Oświęcim 2012”.

To akcja, która na stałe wpisała się do kalendarza imprez organizowanych w naszym mieście. Do wspólnej zabawy połączonej z edukacją przyłączą się też przedszkolaki. Nie zabraknie też organizacji społecznych i pozarządowych.

Od 16 do 23 kwietnia 2012 roku uczniowie z oświęcimskich szkół podstawowych i gimnazjów wyposażeni w rękawice oraz worki na śmieci będą porządkować teren wokół swoich szkół.
W Oświęcimiu już po raz szesnasty organizowana jest kampania „Sprzątanie Świata – Oświęcim 2012”.

To akcja, która na stałe wpisała się do kalendarza imprez organizowanych w naszym mieście. Do wspólnej zabawy połączonej z edukacją przyłączą się też przedszkolaki. Nie zabraknie też organizacji społecznych i pozarządowych.

Akcja społeczna cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych mieszkańców Oświęcimia. Edukacja ekologiczna w połączeniu z zabawą przynosi dobre efekty. Przez prace porządkowe na rzecz własnego środowiska budowana jest świadomość ekologiczna oraz promowane są działania na rzecz ochrony środowiska.

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, podobnie jak było to latach poprzednich, będą zachęcać dzieci i młodzież do porządkowania terenów zielonych w parku Chemików czy na plantach nad Sołą.
 Uczestnicy sprzątania otrzymają worki oraz rękawice, które wydawane będą w Zakładzie Usług Komunalnych. 
Uroczyste podsumowanie akcji planowane jest w czerwcu.