08.04.2011

Sprzątanie świata w Oświęcimiu

Po raz piętnasty rusza w Oświęcimiu kampania „Sprzątanie Świata – Oświęcim 2011”. To akcja, która na stałe wpisała się do kalendarza imprez organizowanych w naszym mieście. Od 11 do 21 kwietnia 2011 roku uczniowie z oświęcimskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkolaki oraz organizacje społeczne, młodzieżowe będą mogły porządkować tereny wokół własnych obiektów.   

Po raz piętnasty rusza w Oświęcimiu kampania „Sprzątanie Świata – Oświęcim 2011”. To akcja, która na stałe wpisała się do kalendarza imprez organizowanych w naszym mieście. Od 11 do 21 kwietnia 2011 roku uczniowie z oświęcimskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkolaki oraz organizacje społeczne, młodzieżowe będą mogły porządkować tereny wokół własnych obiektów.   

Akcja społeczna cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych mieszkańców Oświęcimia. Edukacja ekologiczna w połączeniu z  zabawą przynosi dobre efekty. Przez prace porządkowe na rzecz własnego środowiska budowana jest świadomość ekologiczna  oraz promowane są działania na rzecz ochrony środowiska. Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, podobnie jak było to w latach poprzednich, będą zachęcać dzieci i młodzież do porządkowania terenów zielonych w parku Chemików czy na plantach nad Sołą. Uczestnicy sprzątania otrzymają worki oraz rękawice, które wydawane będą w Zakładzie Usług Komunalnych przy ul. Bulwary.
Uroczyste podsumowanie akcji planowane jest w maju.