07.03.2018

Stanowisko Klubu Radnych Solidarna Polska

Stanowisko Klubu Radnych Solidarna Polska z dnia 25.01.2012 r. w sprawie uszanowania praw widzów telewizji „Trwam”.