06.10.2021

Stanowisko w/s ataków działaczy PiS na działania Prezydenta Oświęcimia

W przestrzeni publicznej w ostatnim czasie wielokrotnie pojawiały się ataki różnych działaczy PiS na Prezydenta Miasta Oświęcim Janusza Chwieruta w kontekście kampanii informacyjnej miasta „Tworząc wadliwe prawo rząd PiS pozbawił miasto Oświęcim 11milionów złotych”.
Działania miasta dotyczące informowania mieszkańców o sytuacji finansowej są zgodne z prawem i wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, odpowiadając na pismo radnych PiS W. Łozińskiego i J. Przewoźnika, nie stwierdziła naruszenia prawa i działania niezgodnego z przepisami prawa, a zacytowała jedynie przepisy, które regulują zasady dokonywania wydatków budżetowych. Stawiane więc przez radnych PiS tezy nie znajdują potwierdzenia w treści udzielonej odpowiedzi.

Szkoda, że niektórzy radni PiS nie troszczą się o dobro finansów Oświęcimia, a ważniejsza dla nich jest wyłącznie gra polityczna. Mimo, że sprawa pozbawienia Oświęcimia 11 mln zł była wielokrotnie wyjaśniana owym radnym, zarówno na Sesji Rady Miasta jak i w odpowiedziach na interpelacje, to nie odnoszą się oni w swoich wypowiedziach do istoty problemu, którym jest wadliwe prawo podatkowe, a jedynie formułują ataki personalne na Prezydenta Oświęcimia.

Zasadność naszych działań potwierdza fakt, że 15 września br. Minister Infrastruktury przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w którym wycofuje się z wadliwych przepisów dotyczących infrastruktury kolejowej. Oczekuję od działaczy PiS wsparcia działań, które umożliwią przyjęcie tej ustawy i jednocześnie uchronią miasto Oświęcim przed stratą kolejnych przeszło 2 mln zł w roku 2022.

Pismo radnych do RIO w Krakowie

Odpowiedź od RIO w Krakowie