14.08.2020

Stanowisko Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce oraz Naczelnego Rabina Polski

Prezentujemy stanowisko Przewodniczącej Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Pani Klary Kołodziejskiej-Połtyn oraz Naczelnego Rabina Polski Pana Michaela Schudricha w sprawie wypowiedzi amerykańskiego rabina Elchanan Poupko