13.05.2015

Stop agresji wobec dzieci! Specjaliści uczą jak chronić maluchy przed przemocą

 

W Oświęcimiu ruszyła kampania przeciwko przemocy wobec małych dzieci. Uroczysta inauguracja z udziałem Marii Pędrak zastępcy prezydenta Oświęcimia odbyła się wczoraj w Galerii Książki. Kampanię przygotował Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, by zwrócić uwagę na problem krzywdzenia maluchów. Organizatorzy zaprosili specjalistów, którzy obok pracowników placówek opiekuńczych będą również edukować rodziców w zakresie sprawowania prawidłowej opieki nad małymi dziećmi. Akcja zakończy się konferencją 24 czerwca.

fot. MOPS

 

W Oświęcimiu ruszyła kampania przeciwko przemocy wobec małych dzieci. Uroczysta inauguracja z udziałem Marii Pędrak zastępcy prezydenta Oświęcimia odbyła się wczoraj w Galerii Książki. Kampanię przygotował Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, by zwrócić uwagę na problem krzywdzenia maluchów. Organizatorzy zaprosili specjalistów, którzy obok pracowników placówek opiekuńczych będą również edukować rodziców w zakresie sprawowania prawidłowej opieki nad małymi dziećmi. Akcja zakończy się konferencją 24 czerwca.

fot. MOPS

– Dzieci do 3 roku życia są często ofiarami przemocy. Bezbronne i całkowicie zależne od rodziców lub opiekunów, nie umieją inaczej wyrazić strachu, bólu i cierpienia niż przez płacz i krzyk – mówi Bożena Sterczewska przewodnicząca zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Co możemy więc zrobić, aby ograniczyć skalę zjawiska przemocy wobec dzieci? – Reagować na każdy sygnał mogący świadczyć o tym, że dziecku dzieje się krzywda. Nie czekajmy, aż dojdzie do tragedii. Informujmy policję, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o każdym rażącym zaniedbaniu wobec maluchów i podejrzeniach o przemocy w stosunku do nich. Jeden telefon może przerwać ich cierpienie, uratować im życie – podkreśla.

W ramach kampanii zorganizowane będą szkolenia nie tylko dla służb opiekuńczych, ale też i rodziców i opiekunów. – W pierwszych warsztatach uczestniczyli pracownicy służby zdrowia, opiekunki placówek wsparcia dziennego, a także asystentki rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadziła je pedagog, a później fizjoterapeutki z  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oświęcimiu i specjalistki metody NDT Bobath z BIO-REH, które mówiły o tym, jak obserwować prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka i jak rozróżniać problemy rozwojowe. Trenerki zaprezentowały też wybrane elementy ćwiczeń ruchowych dla dzieci metodą NDT Bobath – opowiada Bożena Sterczewska. Kolejnym elementem projektu będą warsztaty edukacyjne dla rodziców na temat właściwego wypełniania ról rodzicielskich oraz opieki nad małymi dziećmi, które odbędą się 19 maja – Chcemy w ten sposób uczyć rodziców oraz pary oczekujące dziecka prawidłowej pielęgnacji noworodka, rozróżniania reakcji maluchów i ich sposobów komunikowania się z otoczeniem oraz właściwego reagowania na zachowania niemowląt bez używania przemocy wobec nich – mówi przewodnicząca zespołu ds. przeciwdziałania przemocy. – Warsztaty przeprowadzą opiekunki z Sekcji Opieki dla Małych Dzieci z Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu – dodaje. Poruszana będzie też tematyka prawidłowego stosowania procedury „ Niebieska Karta” w sytuacjach występowania przemocy wobec najmłodszych dzieci. Szkolenie poprowadzą pracownicy socjalni z Sekcji Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.  
W kampanii wykorzystane zostaną materiały Fundacji Dzieci Niczyje: ulotka – "Ostrożnie dziecko" oraz poradnik "Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem? Rola pielęgniarek i położnych w zapobieganiu złemu traktowaniu dziecka w rodzinie"
Materiały edukacyjne zawierające wskazówki dla rodziców małych dzieci dostępne są w żłobkach, przedszkolach, poradniach dziecięcych i punktach szczepień, szpitalu, szkole rodzenia, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.