02.06.2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026

W oparciu o art. 16b ust. 1 i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że gmina Miasto Oświęcim przystąpiła do opracowania dokumentu pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026. Koordynatorem realizacji ww. działań jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do mieszkańców Miasta Oświęcim o wypełnienie następujących ankiet dostępnych pod niżej podanym linkiem, tj.:

– „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”,

– „Równość szans kobiet i mężczyzn”.

Zapraszam do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych Mieszkańców Oświęcimia oraz zgłaszania propozycji ich rozwiązania.

Zachęcam również do współpracy, wypełnienia ww. ankiet oraz Karty projektu (dostępnych pod linkiem: http://mops-oswiecim.pl/index.php/strategia) organizacje i instytucje, które dotychczas nie uczestniczyły w realizacji działań pomocowych na rzecz mieszkańców gminy Miasto Oświęcim.

Wypełnione ankiety i Karty Projektu należy przekazać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w jednej z wybranych form:

– osobiście w siedzibie Ośrodka (ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32 – 600 Oświęcim),

– listownie na adres Ośrodka (ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32 – 600 Oświęcim),

– elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: mops.strategia@oswiecim.biz.

Tworzone dokumenty będą dotyczyć całego Miasta Oświęcim. Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców miasta w najbliższych latach.

Osoby do kontaktu:

– Pani Klaudia Jankowska – tel. 33/ 847 92 21

– Pani Małgorzata Bronka – tel. 33/ 847 90 15

– Pani Aneta Scherer – Kubańska – tel. 33/ 847 92 21

– Pani Marzena Nawracaj – tel. 33/ 844 73 96

Font Resize
Contrast