06.03.2013

Straż miejska skontroluje czystość w Oświęcimiu

 

Od 11 marca strażnicy miejscy przystępują do kontroli porządku i czystości w Oświęcimiu. To cykliczna akcja prowadzona od lat wiosną i jesienią. Do 23 marca sprawdzone zostaną posesje jednorodzinne, budynki wielorodzinne, tereny zielone, drogi i chodniki, a także pustostany i dzikie wysypiska.
Strażnicy szczególną uwagę zwrócą na wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów, utrzymanie czystości na posesji i na zewnątrz, które dotyczyć będzie tych właścicieli, gdzie nieruchomość przylega do chodnika. Sprawdzane będzie też wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni nieurządzonej.

 

Od 11 marca strażnicy miejscy przystępują do kontroli porządku i czystości w Oświęcimiu. To cykliczna akcja prowadzona od lat wiosną i jesienią. Do 23 marca sprawdzone zostaną posesje jednorodzinne, budynki wielorodzinne, tereny zielone, drogi i chodniki, a także pustostany i dzikie wysypiska.
Strażnicy szczególną uwagę zwrócą na wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów, utrzymanie czystości na posesji i na zewnątrz, które dotyczyć będzie tych właścicieli, gdzie nieruchomość przylega do chodnika. Sprawdzane będzie też wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni nieurządzonej.

Kontrolujący przyjrzą się stanowi nawierzchni dróg wewnętrznych oraz chodników. Zwrócą również uwagę na umieszczanie w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych ulotek, ogłoszeń, plakatów, graffiti itp. bez zgody zarządzającego.

Właściciele nieruchomości nie wywiązujący się z obowiązków mogą otrzymać karę grzywny.
Przez właściciela nieruchomości — rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.