23.01.2014

Studia magisterskie już w Oświęcimiu


Już za dwa lata, w 2016 roku,  mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu opuszczą pierwsi absolwenci z tytułem magistra.  Polska Komisja Akredytacyjna nadała Instytutowi Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Politologia. To kolejny sukces władz oświęcimskiej uczelni.  
 


Już za dwa lata, w 2016 roku,  mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu opuszczą pierwsi absolwenci z tytułem magistra.  Polska Komisja Akredytacyjna nadała Instytutowi Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Politologia. To kolejny sukces władz oświęcimskiej uczelni.  
 

W czerwcu 2014 PWSZ rozpocznie rekrutację na dwuletnie studia magisterskie na kierunku Politologia. – Studenci będą mieli do wyboru trzy specjalności: Prawa Człowieka, Zarządzanie Rozwojem Lokalnym i Regionalnym oraz Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne- wyjaśnia rektor oświęcimskiej uczelni prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.

Studenci będą rekrutowani na kierunek – specjalność wskażą podczas II semestru. Na studiach stacjonarnych podstawą ubiegania się o przyjęcie będzie posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia niestacjonarne będzie posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.
Studia dzienne będą nieodpłatne.