19.12.2018

Świadczysz usługi hotelowe? Nie zapomnij o obowiązku zgłoszenia tego do Urzędu Miasta

Przypominamy, że osoby świadczące usługi hotelarskie w obiektach innych niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta.
Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych Prezydent Miasta prowadzi ewidencję pól biwakowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta Oświęcim. Obowiązek zgłoszenia dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi, czyli nie są skategoryzowane przez marszałka województwa jako: hotel, motel, pensjonat, kempingi, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe oraz schroniska. Obowiązek wpisu dotyczy także prowadzenie pola biwakowego.
Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ((t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1553 z późń. zm.) usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych;
Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji Miasta, ul. Zaborska 2, pok.nr. 47, 32-600 Oświęcim lub pod nr tel.33 842 91 47 oraz w zakładce – JAK ZAŁATWIĆ

REJESTR OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH INNYCH NIŻ HOTELARSKIE NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM dostępny jest  TUTAJ