28.09.2011

Świadomi Zagrożenia – kampania społeczna Lasów Państwowych

Co roku w Polsce lasy płoną 10 000 razy. Prawie wszystkie pożary powodują ludzie. Tylko my możemy temu zapobiec.

Lasy Państwowe rozpoczęły pierwszą społeczną kampanię informacyjno – edukacyjną „Świadomi zagrożenia”, która ma za zadanie ograniczyć dramatyczną skalę tego problemu i doprowadzić do zmniejszenia liczby pożarów lasów powodowanych przez człowieka.

Kampania współfinansowana jest ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Co roku w Polsce lasy płoną 10 000 razy. Prawie wszystkie pożary powodują ludzie. Tylko my możemy temu zapobiec.

Lasy Państwowe rozpoczęły pierwszą społeczną kampanię informacyjno – edukacyjną „Świadomi zagrożenia”, która ma za zadanie ograniczyć dramatyczną skalę tego problemu i doprowadzić do zmniejszenia liczby pożarów lasów powodowanych przez człowieka.

Kampania współfinansowana jest ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mało kto zdaje sobie sprawę z zastraszających statystyk: aż 9 na 10 pożarów lasów to wina człowieka. W powszechnej świadomości jest to odległy problem, który pozornie nas nie dotyczy. Zbyt łatwo lekceważymy proste i oczywiste wydawałoby się reguły bezpiecznego zachowania w lesie. Niedopałek papierosa, ognisko wśród drzew, łąka wypalana w ten sam sposób od lat – większość z nas jest przekonana, że takie zagrożenia powodują „inni”. Rzadko też zdajemy sobie sprawę, że pożar lasu oznacza nie tylko katastrofę w świecie przyrody, lecz może bezpośrednio i dotkliwie dotknąć nas, naszych bliskich, sąsiadów, nasz majątek. Przecież wszyscy korzystamy z lasów, a wielu z nas mieszka lub pracuje w ich bezpośredniej bliskości.
Celem komunikacyjnym kampanii „Świadomi Zagrożenia” jest podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialnego zachowania się w lesie i jego otoczeniu, aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia.

Ważnym przesłaniem kampanii jest także apel o porzucenie obojętności i aktywne reagowanie na zagrożenia – jeden telefon na numer alarmowy 998 lub 112 może uratować las.
Więcej na temat kampanii na stronie www.swiadomizagrozenia.pl