20.04.2022

Świąteczne paczki żywnościowe dla osób z Ukrainy

Uprzejmie informujemy że w okresie od 21 – 23 kwietnia 2022r. (czwartek, piątek, sobota), w godzinach od 10:00 do 13:00, w punkcie Pomocy Rzeczowej w Oświęcimiu przy ul. Partyzantów 1, będą wydawane świąteczne paczki żywnościowe.

Zapraszamy rodziny – obywateli Ukrainy – którzy złożyli już wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego tj. 300 zł., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu i przebywają na terenie miasta Oświęcim.

Люб’язно повідомляємо, що в днях від 21 – 23 квітня 2022 р. (четвер, п’ятниця, субота), в годинах від 10:00 до 13:00, в пункті Гуманітарної допомоги в Освенцимі на вул. Партизантув 1 (ul. Partyzantów 1), будуть видані продуктові набори.

Запрошуємо родини — громадян України — які вже подали заяви на одноразову грошову допомогу, тобто 300 злотих, в Міському Центрі Соціальної Допомоги в Освенцимі і перебувають на терені міста Освенцим.