11.12.2012

Światowy Kongres Edukacji o Prawach Człowieka

 W związku ze Światowym Dniem Praw Człowieka, w Krakowie i Oświęcimiu od 6 do 10 grudnia 2012 r. odbywał się III Światowy Kongres Edukacji o Prawach Człowieka, organizowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Patronat honorowy nad Kongresem objął Bronisław Komorowski, Prezydent RP. Partnerem przedsięwzięcia było Miasto Oświęcim.

 

 W związku ze Światowym Dniem Praw Człowieka, w Krakowie i Oświęcimiu od 6 do 10 grudnia 2012 r. odbywał się III Światowy Kongres Edukacji o Prawach Człowieka, organizowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Patronat honorowy nad Kongresem objął Bronisław Komorowski, Prezydent RP. Partnerem przedsięwzięcia było Miasto Oświęcim.

 

 

W minioną niedzielę uczestnicy Kongresu zwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz odwiedzili miasto Oświęcim, w tym Muzeum Zamek oraz Synagogę. Popołudniu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  im. rotmistrza W. Pileckiego odbyły się dwie sesje naukowe w ramach Kongresu, poświęcone zagadnieniom partykularyzmu i uniwersalizmu praw człowieka oraz sposobom edukacji o prawach człowieka. Uczestników Kongresu w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim powitał Andrzej Bojarski, Zastępca Prezydenta. Uczestnikami debaty w Oświęcimiu były znane postacie środowisk naukowych z prestiżowych uczelni i instytucji,  m.in. prof. Andrzej Zoll – Wydział Prawa UJ, prof. Peter Hommelhoff – rektor Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy), prof. Jonathan Webber z Uniwersytetu w Birmingham (Anglia), Jacob Cornides – Ekspert ds. Praw człowieka Unii Europejskiej, dr Sev Ozdovski – Uniwersytet Western Sydney (Australia).

 

Kongres jest cyklicznym wydarzeniem o charakterze naukowo-edukacyjnym, odbywającym się co roku na innym kontynencie. Dotychczasowe edycje odbyły sie w Sydney (Australia) oraz w Durbanie (RPA). Przyznanie Polsce prawa do organizacji trzeciej edycji tego wydarzenia o znaczeniu międzynarodowym jest dowodem uznania dla naszej historii i promocyjną szansą zaprezentowania sukcesu polskiej transformacji. Udział w tym projekcie dla Miasta Oświęcim ma charakter prestiżowy i wpisuje się w pokojową misję miasta. 

 

 Wizyta w Synagodze 

 

Prof. Jonathan Webber odczytuje napis na tablicy w Synagodze

 

 Zwiedzanie Muzeum Zamek (tu  – na wiezy zamkowej)

 

 Sesja naukowa w PWSZ