18.05.2011

Świetlica dla mieszkańców osiedla Stare Stawy

 

Przy budowie świetlicy na osiedlu Stare Stawy prowadzone są ostatnie prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Zakończenie inwestycji planowane jest w czerwcu. Wspólnie z Radą Osiedla Stare Stawy miasto przygotowuje sposób zagospodarowania świetlicy, zarówno pod względem administracji jak i prowadzenia działalności kulturalno-sportowej. Nowy obiekt dobrze wkomponował się w istniejącą  w tym miejscu zabudowę wielorodzinną.

 

Przy budowie świetlicy na osiedlu Stare Stawy prowadzone są ostatnie prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Zakończenie inwestycji planowane jest w czerwcu. Wspólnie z Radą Osiedla Stare Stawy miasto przygotowuje sposób zagospodarowania świetlicy, zarówno pod względem administracji jak i prowadzenia działalności kulturalno-sportowej. Nowy obiekt dobrze wkomponował się w istniejącą  w tym miejscu zabudowę wielorodzinną.

To parterowy budynek bez podpiwniczenia o formie wielobryłowej, zwieńczony attykami na wysokości do 4,60 m z górującym w części środkowej przeszklonym holem z atrakcyjnym patio. Parking oraz drogi dojazdowe, które są teraz robione, będą z kostki brukowej. Powierzchnia użytkowa budynku to blisko 335 m. kw. Świetlica będzie pełnić rolę ośrodka edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, miejsca spotkań mieszkańców osiedla Stare Stawy, w którym w ostatnim czasie znacznie przybyło mieszkańców.Tu będzie miała swoją siedzibę Rada Osiedla Stare Stawy.
Inwestycja rozpoczęła się w ubiegłym roku i  obejmowała budowę świetlicy wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, budowę drogi dojazdowej, parking, chodniki, plac, ogrodzenie, kanalizację sanitarną i deszczową oraz oświetlenie. Budowa świetlicy na Starych Stawach zamknie się  kwotą ok. 1 mln zł.