04.01.2012

Szansa na oddłużenie mieszkań komunalnych

Mieszkańcy Oświęcimia, którzy mają zaległości czynszowe wobec Zarządu Budynków Mieszkalnych będą mogli skorzystać ze specjalnego programu oddłużeniowego.

To duży problem dla ZBM, bo zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych wynosi obecnie ponad 5,7 mln, a odsetki to kolejne ponad 2,5 mln. 
Zadłużone są 1192 lokale mieszkalne oraz 192 mieszkania po wykonanych eksmisjach.

-Stąd miasto wychodzi naprzeciw tym osobom, które z różnych względów, najczęściej z uwagi na sytuację materialną lub zdrowotną nie są w stanie płacić czynszu -informuje Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.-Przystępując do tego programu będą mogły otrzymać częściowe umorzenie zadłużenia,  odsetek lub innych kosztów-dodaje.

Mieszkańcy Oświęcimia, którzy mają zaległości czynszowe wobec Zarządu Budynków Mieszkalnych będą mogli skorzystać ze specjalnego programu oddłużeniowego.

To duży problem dla ZBM, bo zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych wynosi obecnie ponad 5,7 mln, a odsetki to kolejne ponad 2,5 mln. 
Zadłużone są 1192 lokale mieszkalne oraz 192 mieszkania po wykonanych eksmisjach.

-Stąd miasto wychodzi naprzeciw tym osobom, które z różnych względów, najczęściej z uwagi na sytuację materialną lub zdrowotną nie są w stanie płacić czynszu -informuje Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.-Przystępując do tego programu będą mogły otrzymać częściowe umorzenie zadłużenia,  odsetek lub innych kosztów-dodaje.

Z kolei miasto odzyska część zaległych należności i uzyska większe wpływy z tytułu regulowania bieżących należności, a także ograniczy koszty sądowe. Przewidziane w programie umorzenie jest jednorazowe. 

Do programu oddłużeniowego mogą przystąpić mieszkańcy, którzy mają zaległości na dzień 30 listopada 2011 roku, zalegają z zapłatą należności za co najmniej trzy pełne okresy płatności, uznają wysokość zadłużenia wyliczoną na dzień 30 listopada 2011 roku, złożą wniosek o przystąpienie do programu oddłużeniowego w terminie do 30 kwietnia 2012 roku wraz z wymaganymi dokumentami, wyrażą zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez uprawnionych pracowników MOPS, utrzymują mieszkanie w należytym stanie, przestrzegają regulaminu porządku domowego. 

Osoby ubiegające się o włączenie do programu powinny wykazać się średnim miesięcznym dochodem brutto na osobę w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie większym niż do 80 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowych 
do 110 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Zaległość może być umorzona:
w wysokości 50 proc. – w przypadku jednorazowej spłaty drugiej połowy zadłużenia  i regularnego wnoszenia opłat przez 12 miesięcy od daty złożenia wniosku do przystąpienie do programu,
w wysokości 35 proc.  – gdy spłata zadłużenia w maksymalnie 12 ratach miesięcznych i regularnego wnoszenia opłat bieżących przez ten okres,
w wysokości 30 proc. – w przypadku dokonania w okresie 6 miesięcy od złożenia wniosku zamiany zajmowanego mieszkania na inne w zasobach miasta o niższym czynszu i standardzie, mniejszej powierzchni użytkowej i spłacie pozostałej części zadłużenia oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych,
w wysokości 100 proc. odsetek od zadłużenia – po spłacie należności głównej jednorazowo lub w 6 miesięcznych ratach,
w wysokości 50 proc. odsetek od zadłużenia – po spłacie należności głównej w 12 ratach miesięcznych i regularnym płaceniu bieżących opłat w tym okresie.

 Zadłużenie będzie też można odpracować pod warunkiem, że sytuacja materialna dłużnika jest trudna, a zaległości wobec Zarządu Budynków Mieszkalnych nie przekraczają 10 tys. zł.
Najemca który skorzysta z programu nie może nabyć od miasta mieszkania przez okres 5 lat od wydania decyzji o umorzeniu.

W zasobach miasta jest 1870 mieszkań komunalnych  w tym 328 socjalnych.