24.05.2012

Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego

Stowarzyszenie „Szkoła Liderów” zaprasza do bezpłatnego udziału w programie edukacyjnym osoby:

• aktywne w życiu społecznym 
• lokalnych przedsiębiorców zaangażowanych w działalność na rzecz swoich miejscowości
• inicjatorów  i inicjatorki przedsięwzięć społecznych 
 
do aktywnego udziału w największym i najstarszym programie rozwoju kompetencji przywódczych w Polsce.

 

Stowarzyszenie „Szkoła Liderów” zaprasza do bezpłatnego udziału w programie edukacyjnym osoby:

• aktywne w życiu społecznym 
• lokalnych przedsiębiorców zaangażowanych w działalność na rzecz swoich miejscowości
• inicjatorów  i inicjatorki przedsięwzięć społecznych 
 
do aktywnego udziału w największym i najstarszym programie rozwoju kompetencji przywódczych w Polsce.

 

 

Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego to inwestycja w człowieka. Osobom z potencjałem liderskim oferujemy to, czego nie mogą otrzymać na wyższych uczelniach w Polsce – solidne przygotowanie do wykorzystania swoich talentów przywódczych na rzecz zmian społecznych. 
 
Jak Szkoła wygląda w praktyce?
 
SLSO odbędzie się w dniach 10-20 września, w Popowie k. Warszawy. To 10 dni bardzo intensywnego (9:00 – 22:30) szkolenia, na które składają się różne formy: treningi outdoorowe, prezentacje, konwersatoria, studia przypadków, debaty oksfordzkie, zadania w grupach. Zajęcia prowadzą eksperci w swoich dziedzinach: politycy, biznesmeni, prawnicy, urzędnicy, artyści, inicjatorzy działań społecznych, trenerzy i coachowie.
 
Więcej informacji