14.01.2014

Szkolenia z języka angielskiego

Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza mieszkańców województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego w projekcie „Angielski w Małopolsce” oraz „Akademia językowa 50+”. Kursy obejmują 120 godzin zajęć na poziomie od A1 do B2. Uczestnicy szkoleń otrzymają międzynarodowe certyfikaty. Szkolenia współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza mieszkańców województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego w projekcie „Angielski w Małopolsce” oraz „Akademia językowa 50+”. Kursy obejmują 120 godzin zajęć na poziomie od A1 do B2. Uczestnicy szkoleń otrzymają międzynarodowe certyfikaty. Szkolenia współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Projekty skierowane są do osób spełniających łącznie następujące kryteria:
  – wykształcenie co najwyżej średnie
  – mieszkających na obszarach wiejskich i/lub w miastach do 50 tys mieszkańców
  – mieszkających lub zatrudnionych w województwie małopolskim
  – z własnej inicjatywy zgłaszających chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych

Centrum zaprasza do kontaktu:
1. osoby w wieku 25-49 lat www.angielskiwmalopolsce.eu tel. 720 888 803 oraz adres email: biuro@angielskiwmalopolsce.eu
2. osoby w wieku 50-64 lat www.angielski50plus.eu tel. 881 302 230 oraz adres email: biuro@angielski50plus.eu