03.10.2011

Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby koordynujące pracą wolontariuszy w małopolskich organizacjach pozarządowych do udziału bezpłatnym szkoleniu „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza?”, które odbędzie się w sobotę 15 października br. w godz. 9.00-16.00 w Oświęcimiu.
 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby koordynujące pracą wolontariuszy w małopolskich organizacjach pozarządowych do udziału bezpłatnym szkoleniu „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza?”, które odbędzie się w sobotę 15 października br. w godz. 9.00-16.00 w Oświęcimiu.
 

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

  • jak rekrutować wolontariuszy
  • jaka jest rola i zakres prac koordynatora wolontariatu
  • jaka powinna być organizacja przyjazna wolontariuszom
  • jak motywować i nagradzać wolontariuszy

Formularze zgłoszeniowe prosimy dostarczać osobiście do siedziby Fundacji BIS, wysyłać pocztą mailową na adres rcw@bis-krakow.pl lub faksem pod numer 12 412 15 24 do dnia 9 października br.
Osoby, które zakwalifikują się na szkolenie zostaną o tym powiadomione telefonicznie do 11 października.  
Zapraszamy do udziału!

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie
Przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych
Ul. Pomorska 8/4, 30-039 Kraków
Tel./fax 12 412 15 24
rcw@bis-krakow.pl
www.wolontariat.org.pl/krakow

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.