19.09.2011

Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby koordynujące pracą wolontariuszy w małopolskich organizacjach pozarządowych do udziału bezpłatnym szkoleniu „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza?”, które odbędzie się 28 września br. w godz.10.00-17.00 w Oświęcimiu.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby koordynujące pracą wolontariuszy w małopolskich organizacjach pozarządowych do udziału bezpłatnym szkoleniu „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza?”, które odbędzie się 28 września br. w godz.10.00-17.00 w Oświęcimiu.

 

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

  • jak rekrutować wolontariuszy

  • jaka jest rola i zakres prac koordynatora wolontariatu

  • jaka powinna być organizacja przyjazna wolontariuszom

  • jak motywować i nagradzać wolontariuszy

 

Formularze zgłoszeniowe prosimy dostarczać osobiście do siedziby Fundacji BIS, wysyłać pocztą mailową na adres rcw@bis-krakow.pl lub faksem pod numer 12 412 15 24 do dnia 22 września br.

Osoby, które zakwalifikują się na szkolenie zostaną o tym powiadomione telefonicznie do 26 września.

Zapraszamy do udziału!

 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych

Ul. Pomorska 8/4, 30-039 Kraków

Tel./fax 12 412 15 24

rcw@bis-krakow.pl

www.wolontariat.org.pl/krakow

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.