23.05.2012

Szkolenie dla NGO

30 maja 2012 r. (środa) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu o godzinie 15:30 w auli św. Wawrzyńczostanie zorganizowane szkolenie dotyczące rozliczania dotacji udzielonych z budżetu miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

30 maja 2012 r. (środa) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu o godzinie 15:30 w auli św. Wawrzyńczostanie zorganizowane szkolenie dotyczące rozliczania dotacji udzielonych z budżetu miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

 Szkolenie jest skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych, które uzyskały dotację na realizację zadań publicznych w 2012 roku.
Na spotkaniu zostaną omówione najczęściej występujące problemy (błędy finansowe, rachunkowe i merytoryczne dotyczące opisu faktur) związane ze sprawozdawczością z zadań. Państwa udział w szkoleniu wpłynie z pewnością na realizację zadania pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia dotacji.

Proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2, pok. 51, tel. 33 842 91 51, e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl.