25.09.2014

Szkolenie dla organizacji pozarządowych w COP

Fundacja Stańczyka zaprasza na całodzienne szkolenie prawne dla organizacji pozarządowych z Oświęcimia i okolic. Celem szkolenia jest przybliżenie i uporządkowanie wiedzy prawnej dotyczącej zasad funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń w kontekście mechanizmów odpowiedzialności członków zarządów i organów kontroli tych osób prawnych, z zasygnalizowaniem ciążących na nich obowiązków oraz ich różnorodności, tak by umożliwić im skuteczniejsze ustalanie obowiązującego w organizacji stanu prawnego i podejmowanie bardziej adekwatnych decyzji w obszarze zarządzania ryzykiem prawnym.
 

Fundacja Stańczyka zaprasza na całodzienne szkolenie prawne dla organizacji pozarządowych z Oświęcimia i okolic. Celem szkolenia jest przybliżenie i uporządkowanie wiedzy prawnej dotyczącej zasad funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń w kontekście mechanizmów odpowiedzialności członków zarządów i organów kontroli tych osób prawnych, z zasygnalizowaniem ciążących na nich obowiązków oraz ich różnorodności, tak by umożliwić im skuteczniejsze ustalanie obowiązującego w organizacji stanu prawnego i podejmowanie bardziej adekwatnych decyzji w obszarze zarządzania ryzykiem prawnym.
 

Szkolenie odbędzie się 11 października 2014 (sobota) w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Partyzantów 1. Przedstawiciele mogą zapisywać się na szkolenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/a/fimo.org.pl/forms/d/1se6xx6toJdY5hgCz0XzYKJaL_PEgd4OM-NDHpHw8vqs/viewform

Uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe opracowane przez trenera oraz posiłki.
Więcej informacji o projekcie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: stanczyk.org.pl/ngo2014

Kontakt:
Magdalena Klarenbach
Koordynatorka Projektów | +48 608 422 208 | magdalena.klarenbach@fimo.org.pl

Serdecznie zapraszamy!