16.04.2012

Szkolenie dla podatników podatku dochodowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na temat: „ Składanie zeznań podatkowych w formie elektronicznej, bez kwalifikowanego podpisu.

Szkolenie odbędzie się 17 kwietnia 2012 r. godz. 11 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, pokój 20.

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na temat: „ Składanie zeznań podatkowych w formie elektronicznej, bez kwalifikowanego podpisu.

Szkolenie odbędzie się 17 kwietnia 2012 r. godz. 11 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, pokój 20.