08.11.2011

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu:
„Przygotowanie projektu i wniosku według nowego wzoru oferty na realizację zadania publicznego”,
w terminie 18- 19  listopada 2011 r. w Oświęcimiu (ul. Kolbego 8).

Szkolenie skierowane jest do:

  • przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej
  • osób fizycznych, w tym studentów/studentek i osób bezrobotnych chcących założyć organizację pozarządową

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu:
„Przygotowanie projektu i wniosku według nowego wzoru oferty na realizację zadania publicznego”,
w terminie 18- 19  listopada 2011 r. w Oświęcimiu (ul. Kolbego 8).

Szkolenie skierowane jest do:

  • przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej
  • osób fizycznych, w tym studentów/studentek i osób bezrobotnych chcących założyć organizację pozarządową

 

W programie szkolenia:
1. przypomnienie najważniejszych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzonych z nowelizacją w 2010 roku;
2. przedstawienie nowego wniosku wzoru o dofinansowanie (nowe elementy wniosku, składanie oferty wspólnej, załączniki do wniosku, tworzenie budżetu, wkład własny finansowy i woluntarystyczny;
3. nowe zapisy w umowie o dofinansowanie zadania publicznego;
4. przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego ( nowe elementy sprawozdania, dokumentowanie prowadzonych działań, część finansowa sprawozdania z realizowanego zadania publicznego, załączniki do sprawozdania merytorycznego).

Uzupełniony formularz można dostarczyć do biura projektu osobiście, pocztą lub mailowo na adres mowes.oswiecim@bis-krakow.pl do 10 listopada 2011 roku. Uprzejmie informujemy, iż liczy się kolejność zgłoszeń.

Warto wiedzieć też o możliwości indywidualnych konsultacji z takich dziedzin jak: ekonomia społeczna, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, zakładanie organizacji pozarządowych, prawo, finanse, księgowość, marketing i wszelkie inne związane z ekonomią społeczną (szczegóły w regionalnym biurze projektu MOWES w Oświęcimiu).

 

Kontakt:

Biuro Regionalne MOWES w Oświęcimiu prowadzone przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie
ul. Kolbego 8 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, pokój 3.05, III piętro)
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 09 71
tel. kom.: 796-757-206