11.02.2011

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,
14 lutego 2011 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury będzie zorganizowane szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 

Szanowni Państwo,
14 lutego 2011 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury będzie zorganizowane szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 

Zaproszenie na spotkanie jest skierowane do wszystkich organizacji, którym została już udzielona dotacja na 2011 rok, gdyż sprawozdanie będzie należało złożyć na nowym wzorze oraz do tych, którzy o dotację będą ubiegać się w następnych otwartych konkursach ofert.

W załączniku znajduje się tekst nowego rozporządzenia. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wzorami.