24.06.2016

Szkolenie z przepisów prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i zasad kontroli

 
Urząd Miasta Oświęcim zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe oraz pracowników na szkolenie na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i zasad kontroli.
Szkolenie odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 10 w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu ul. Nojego 2B.

 
Urząd Miasta Oświęcim zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe oraz pracowników na szkolenie na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i zasad kontroli.
Szkolenie odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 10 w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu ul. Nojego 2B.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:
– obowiązujące akty prawne, w tym ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
– kiedy może nastąpić cofnięcie zezwolenia i jak wygląda postępowanie administracyjne
– prawa i obowiązki sprzedawcy alkoholu wobec klienta
– jak odpowiedzialnie sprzedawać alkohol, konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim
– asertywne techniki odmowy sprzedaży alkoholu – nieletnim, osobom agresywnym, w stanie
  nietrzeźwym
– nietypowe sytuacje i przypadki związane ze sprzedażą alkoholu
Szkolenie zostanie zakończone rozdaniem certyfikatów.

Więcej informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich tel 33 8429310.