21.11.2014

Szybka Kolej Regionalna na Śląsk. List intencyjny podpisany

 Zakorkowane drogi w mieście i regionie sprawiają, że coraz częściej mówi się o podróżowaniu koleją. Sytuację połączeń ze Śląskiem ma usprawnić Szybka Kolej Regionalna relacji Tychy – Bieruń – Oświęcim. Jej realizacja pozostaje po stronie województwa śląskiego. Projekt ma szansę na dofinansowanie unijne. Niedawno w Urzędzie Miasta w Bieruniu podpisano list intencyjny w sprawie poprawy stanu technicznego i reaktywacji przewozów kolejowych na trasie Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim. Obok gmin województwa śląskiego dokument podpisały władze Oświęcimia. Samorządy wyraziły w nim wolę współpracy polegającą na przygotowaniu Studium Wykonalności dokumentu, który określi rzeczowy oraz finansowy zakres inwestycji.

fot. UM. Bieruń

 Zakorkowane drogi w mieście i regionie sprawiają, że coraz częściej mówi się o podróżowaniu koleją. Sytuację połączeń ze Śląskiem ma usprawnić Szybka Kolej Regionalna relacji Tychy – Bieruń – Oświęcim. Jej realizacja pozostaje po stronie województwa śląskiego. Projekt ma szansę na dofinansowanie unijne. Niedawno w Urzędzie Miasta w Bieruniu podpisano list intencyjny w sprawie poprawy stanu technicznego i reaktywacji przewozów kolejowych na trasie Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim. Obok gmin województwa śląskiego dokument podpisały władze Oświęcimia. Samorządy wyraziły w nim wolę współpracy polegającą na przygotowaniu Studium Wykonalności dokumentu, który określi rzeczowy oraz finansowy zakres inwestycji.

fot. UM. Bieruń

Przygotowana zostanie też wielowariantowa koncepcja dla reaktywacji przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Bieruń Stary – Bieruń Nowy – Oświęcim, gdzie uwzględnione będą analizy, warunkujące prawidłowe wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z europejskimi standardami. – Inwestycje kolejowe na trasie do Tychów mają konkretny wymiar dla mieszkańców Oświęcimia, którzy dojeżdżają do pracy – podkreślał Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Dla Oświęcimia i tej części Śląska ważna jest modernizacja odcinka pomiędzy Oświęcimiem a Trzebinią, a następnie w kierunku Krakowa. Oświęcim stanie się w ten sposób ważnym węzłem kolejowym – dodał. 
Uczestnicy spotkania zdeklarowali wolę podejmowania działań, które doprowadzą do poprawy stanu technicznego linii kolejowych, a także do przywrócenia ruchu pasażerskiego i towarowego na trasie kolejowej Tychy Lodowisko – Bieruń Stary – Bieruń Nowy – Oświęcim. Rozmawiano również o konieczności pozyskania pieniędzy unijnych na odbudowę linii kolejowych.
Dla PKP PLK S.A. takie zapewnienia są niezbędne, aby spółka przygotowała przedsięwzięcie do realizacji.

 

 fot.UM Bieruń