Tag: dotacje

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI W ROKU 2020

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI W ROKU 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim   Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 506), art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst

Font Resize
Contrast