Tag: przepławka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 4 września 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 4 września 2018 r. GA.6220.2.2018.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 85 ust. 3 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst

Font Resize
Contrast